ماموریت و چشم انداز شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز

ماموریت و چشم انداز


آنچه که به یک تیم، قدرت لازم برای حرکت در مسیر موفقیت را می‌دهد، داشتن یک نقشه راه شفاف، دقیق و آینده‌نگرانه است. چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌های ما چهارچوب روشن و قدرتمندی برای حرکت پایدار در این مسیر است.

چشم‌انداز PISC

ساخت جامعه ثروتمند با خلق یک حرفه مستقل برای هر فرد.

ماموریت PISC

کمک به سلامت خانواده در بستر تجارت هوشمندانه کالا.


ارزش‌های سازمانی PISC
کسب‌وکار خرید اینترنتی مروارید پنبه‌ریز تنها یک تجارت نیست بلکه رابطه‌ای انسانیست مبتنی بر:

1. مسئولیت‌های فردی و اجتماعی
2. صداقت و اعتماد
3. برآورده‌سازی متوازن نیازهای ذینفعان


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.